napoveda.jpg

Nápověda

Směrnice DAC7

30.03.2023, David Kratochvíl

Od letošního roku je v platnosti daňová směrnice DAC7. Ta nařizuje platformám jako je Facebook, Aukro, Vinted, náš web, a další, hlásit každý rok prodeje určitých prodejců přes danou platformu. Pokud prodejci limity překročí, budou muset vyplnit formulář DAC7. 

Hlášení musíme podat vždy za kalendářní rok do 31. ledna. První hlášení tedy budeme podávat do 31. ledna 2024 za rok 2023.

Jaké jsou limity pro hlášení DAC7?

Směrnice ukládá, že pokud prodejce přesáhne 30 objednávek, nebo překročí hranici 2000 EUR za kalendářní rok, musí vyplnit formulář DAC7 a bude součásti hlášení. 

Pokud se budeš blížit k limitu včas tě upozorníme na to, že se blížíš k hranici pro vyplnění formuláře DAC7. V tu chvíli můžeš buď přestat prodávat, nebo v prodeji pokračovat a vyplnit formulář.

Jaké údaje budou ve formuláři? 

  1. jméno a přijmení
  2. datum narození
  3. trvalé bydliště, nebo místo pobytu
  4. daňové identifikační číslo (DIČ) - většinou je to rodné číslo

Co se hlásí správci daně? 

  1. číslo bankovního účtu - IBAN
  2. jméno na které je bankovní účet veden
  3. výše výdělku
  4. počet objednávek

Co když formulář nevyplním? 

V tu chvíli ti deaktivujeme všechny inzeráty a nebude možné dále prodávat, dokud formulář DAC7 nevyplníš.  

Více informací je hezky popsáno na portálu finanční správy

Co se bude dít po odeslání a nahlášení? 

To přesně nevíme. Předpokladem ale je, že se jedná o kontrolu vůči daňovému přiznání. Správně by totiž každý prodejce, který činnost provádí opakovaně (obecná definice) měl mít živnostenské oprávnění a svoje příjmy z prodejů by měl uvádět v daňovém přiznání. 

Samotné vyplnění formuláře tedy není nahlášením příjmů ve smyslu daňového přiznání a nevzniká ním ani povinnost zaplatit daň. To se děje až podáním daňového přiznání z přijmu fyzických osob. Více zde

David Kratochvíl

David Kratochvíl

Další články